Умови використання особистих даних
Політика конфіденційності

Користувач дає згоду на обробку персональних даних (далі — «Згода») вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

Згода може бути надана Користувачем або його представником у будь-якій формі, що дозволяє підтвердити факт її отримання, якщо інше не встановлено законом.

У тому числі, але не обмежуючи цим, Згода може бути:

 • Під час підписання між Користувачем та Оператором договорів на надання послуг та інших документів;
 • Через явне підтвердження Згоди на сайтах Оператора при прийнятті Користувачем договорів оферти, користувацьких угод, заповнення реєстраційних форм, форм підписки тощо.

Оператор не збирає та не опрацьовує спеціальні категорії персональних даних, на обробку яких згідно з чинним законодавством України потрібна письмова згода Користувача.

Надаючи згоду Користувач тим самим погоджується на:

 • обробку його персональних даних Оператором з метою відповідно до розділу «Цілі обробки персональних даних» цієї Політики;
 • доручення Оператором обробки персональних даних третім особам та їх передачу відповідно до розділу «Конфіденційність та безпека» цієї Політики.

Користувач має право у будь-який час відкликати свою Згоду, надіславши Оператору відповідне повідомлення відповідно до розділу «Управління користувачем своїми персональними даними» цієї Політики.

Види та джерела персональних даних

Своєю Згодою Користувач дозволяє Оператору обробку наступних персональних даних:

 • прізвище, ім'я, по батькові (у тому числі окремо);
 • Адреса електронної пошти;
 • контактний телефон;
 • дата народження;
 • країна, місто, адреса (у тому числі окремо);
 • посада (рід занять), найменування організації;
 • Світлина;
 • посилання на персональний сайт; акаунти в соціальних мережах та програмах обміну повідомленнями;
 • персональні дані, прямо включені до письмових договорів між Оператором та Користувачем (наприклад, паспортні дані, платіжні реквізити).

Оператор не має доступу та не обробляє платіжні дані Користувачів (наприклад, інформацію про платіжні картки, електронні гаманці тощо), що надаються ними стороннім платіжним системам, куди Користувач перенаправляється для оплати послуг Оператора. Порядок поводження з такими персональними даними визначається правилами відповідних платіжних систем, а не цією Політикою.

Персональні дані Користувачів можуть бути отримані Оператором:

 • у процесі надання послуг та використання сайтів Оператора (наприклад, при заповненні Користувачами форм реєстрації на сайті, підписки на новини або безкоштовні матеріали, під час укладання договору та здійснення покупки тощо);
 • при зверненні Користувачів до Оператора із запитом за телефоном, електронною поштою або через службу підтримки клієнтів; із загальнодоступних джерел (наприклад, відкриті профілі в соцмережах тощо).

Цілі обробки персональних даних

Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Користувача.

Обробка персональних даних здійснюється Оператором з метою:

 • продажу товарів та надання послуг згідно з договорами та угодами з Користувачами, включаючи виставлення рахунків, доставку замовлень та інші подібні операції;
 • отримання та обробки зворотного зв'язку Користувачів, включаючи проведення опитувань, голосувань та інших подібних заходів;
 • розсилання інформаційних та рекламних матеріалів Оператора на адреси електронної пошти Користувачів, наданих ними для цього;
 • просування товарів та послуг шляхом прямих контактів з Користувачем за допомогою засобів зв'язку;
 • аналізу ефективності рекламних кампаній;
 • дослідження та аналізу користувацьких уподобань, розробки та тестування продуктів
 • а також цілях, прямо визначених чинним законодавством України.

Конфіденційність та безпека

Обробка персональних даних Користувачів здійснюється Оператором з використанням баз даних на території України.

Також дані можуть передаватися Оператором на сервери, розміщені на території інших держав, де знаходяться постачальники послуг Оператора і які забезпечують адекватний законодавчий захист прав Користувачів з обробки та передачі персональних даних. Наприклад, у разі використання популярних та надійних сервісів розсилки, що забезпечують дотримання законодавства щодо боротьби зі спамом
тощо.

Оператор має право доручити обробку персональних даних Користувачів третім особам. Наприклад, постачальникам, які надають Оператору послуги хостингу, виконання замовлень, доставки електронних розсилок тощо. Для кожної такої особи встановлюється перелік дій з персональними даними, цілі обробки та обов'язок дотримуватися конфіденційності та забезпечувати безпеку персональних даних.

Персональні дані також можуть надаватися третім особам у випадках та порядку, прямо передбачених чинним законодавством (наприклад, на запит державних органів тощо).

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних Користувачів, зобов'язані не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди Користувачів, якщо інше не передбачено законом.

Оператор вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

Користувач також повинен вживати певних розумних заходів для захисту своїх даних, а також систем, мереж та послуг, якими він користується. Якщо Користувач має підстави вважати, що обробка його персональних даних Оператором більше не є безпечною, він може повідомити про це Оператора відповідно до розділу «Управління своїми персональними даними» цієї Політики.
Термін обробки персональних даних
Оператор опрацьовує персональні дані Користувачів протягом часу, необхідного для виконання цілей, описаних у розділі «Цілі обробки персональних даних» цієї Політики.

Оператор знищує або знеособлює персональні дані щодо досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності їх досягнення.

Незалежно від цілей обробки Користувач будь-якої миті має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних. У цьому випадку Користувач погоджується з тим, що за Оператором залишається право обробки персональних даних Користувача, коли це вимагається законодавством України.

Управління користувачем своїми персональними даними

Користувач має право:

 • отримувати у Оператора інформацію щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до чинного законодавства;
 • вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їхнього блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;
 • вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

Користувач має право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних повністю або частково шляхом направлення відповідної вимоги оператору. Така вимога має бути надіслана на адресу електронної пошти або листом на адресу Оператора, зазначеною в цьому розділі.

Відкликання згоди на обробку персональних даних з метою електронного розсилання інформаційних та рекламних матеріалів також може бути надано Користувачем шляхом анулювання підписки через посилання «Відписатися» («Unsubscribe»), що знаходиться внизу відповідних розсилок.

Звернення Користувачів з обробки персональних даних приймаються Оператором:

На адресу електронної пошти americangirlstudy@gmail.com. У листі мають бути вказані прізвище, ім'я, по-батькові Користувача, адреса електронної пошти або поштова адреса для зворотного зв'язку та зміст звернення.

Інші дані

Оператор також використовує файли cookie та інші схожі технології, на основі яких збирається інформація, яка допомагає оцінити ефективність послуг та сайтів Оператора та покращити їх.

Ця Політика є загальнодоступною та публікується за допомогою:

 • Розміщення посилань на Політику на сайтах Оператора, включення посилань на Політику в договори, угоди та інші документи з Користувачами, коли це необхідно та прийнятно. На власний розсуд Оператор може періодично оновлювати цю Політику.
 • Зміни в Політиці набирають чинності з моменту опублікування нової редакції на сайті. Факт використання Користувачем наших послуг після внесення відповідних змін означає його згоду та ухвалення нової редакції Політики.

Оператор рекомендує Користувачам періодично перечитувати цю Політику для ознайомлення з її актуальною редакцією.